Første koronadødsfall i Sykehuset Innlandet

En eldre pasient med påvist covid-19 innlagt ved Sykehuset Innlandet døde lørdag 4. april.

​Pasienten hadde annen underliggende sykdom, og var blant pasientene som først fikk negativt svar på positiv koronaprøve.

Feil på prøvesvar


Forvekslingen av prøvesvar har ikke påvirket sykdomsforløpet og utfallet for pasienten.

Informasjonen gis i samråd med pårørende, og det blir ikke gitt ytterligere opplysninger om avdøde.