HELSENORGE

Fortsatt munnbind og besøksrestriksjoner

Både pasienter som har time i sykehuset, ledsagere og besøkende skal bruke munnbind i Sykehuset Innlandet. Det er fortsatt restriksjoner for besøk. 

– Vi har mange sårbare pasienter som vi fortsatt må beskytte og vi må ha gode smittevernrutiner for at ansatte ikke blir smittet på jobb. Sykefraværet blant ansatte er fortsatt veldig høyt, sier direktør Medisin og helsefag, Ellen Henriette Pettersen.

P
å grunn av smittesituasjonen er det fortsatt strenge regler for besøk i sykehusene. Enkelte avdelinger har særskilte besøksrestriksjoner. Alle besøk til inneliggende pasienter skal avtales med den enkelte avdeling på forhånd.

–​ Vi må ha strengere regler i helsetjenesten enn det som gjelder i samfunnet forøvrig. Det gjelder både for pasienter, besøkende og også for medarbeidere, sier Pettersen.


Sykehuset vil tilrettelegge for at pårørende/ledsager som har testet positiv for covid-19 skal få komme på besøk ved fødsel og alvorlig sykdom. Det er viktig at det gjøres avtale med den enkelte avdeling på forhånd.


Munnbind og avstand

​På grunn av smittesituasjonen skal alle besøkende og ledsagere benytte munnbind og holde avstand til andre under opphold på sykehuset.