Fortsetter utviklingen av framtidig sykehusstruktur

Helse Sør-Øst RHF har etablert en arbeidsgruppe som skal bringe Sykehuset Innlandet HFs idéfaserapport frem til styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF. Styrebehandling skal etter planen skje innen utgangen av 2018.

​Det er utarbeidet et eget mandat for arbeidsgruppen som består av representanter fra det regionale helseforetaket og Sykehuset Innlandet HF. Arbeidsgruppen ledes av Helse Sør-Øst RHF og rapporterer til administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Gruppen hadde sitt første møte 22. juni.

Arbeidsgruppens medlemmer har tatt fatt på et arbeid som er viktig for den fremtidige sykehusstrukturen i Innlandet. Vi har tro på at de vil gjøre de nødvendige vurderinger og avklaringer som trengs for å bringe Sykehuset Innlandets idéfaserapport til styrebehandling, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus, og administrerende direktør i Sykehuset Innlandet HF, Alice Beathe Andersgaard. De to understreker at det er viktig med god fremdrift i dette arbeidet.

Les mer om arbeidet på Helse Sør-Øst RHF sine nettsider.