HELSENORGE

Forventer 8 milliarder kroner til Innlandet

Styreleder Anne Enger forventer at Innlandet får 8 milliarder kroner til trinnvis utvikling av en fremtidig sykehusstruktur.

Enger orienterte i dag resten av styret i Sykehuset Innlandet om et oppfølgingsmøte med Helse Sør-Øst 13. februar, der det ble gitt utsikter til sykehusinvesteringer i Innlandet.

– Dette er summen vi nå vet at Helse Sør-Øst kan prioritere til Innlandet med tidligst oppstart 2022. Dette er en bekreftelse om at vi er prioritert, sa Enger ved innledningen av dagens styremøte.

Forutsetter enighet

Sykehuset Innlandet har sendt en idéfaserapport på høring. Her beskrives ulike modeller for en fremtidig sykehusstruktur. Alle modellene krever betydelige investeringer. Enger understreket at forutsetningene for å få nødvendige investeringsmidler er at Innlandet har et avklart og godkjent prosjekt.

– Noen har tvilt på at vi vil få investeringsmidler. Nå har vi fått vite at vi prioriteres, og denne kunnskapen understreker betydningen av å enes om et prosjekt, sa Enger.

Trinnvis utvikling

Helse Sør-Øst har endret måten store prosjekter planlegges på, slik at flere sykehusprosjekter kan foregå parallelt og trinnvis.

– Det innebærer at samtidig som vi får mulighet til å investere, så vil flere utviklingsprosjekter andre steder i Helse Sør-Øst investere samtidig, sa Enger.

Høringsperioden varer frem til 12. mai, og det legges opp til at styret i Sykehuset Innlandet vil ta stilling til fremtidig sykehusstruktur til høsten.


 

Høring om fremtidig sykehusstruktur i Innlandet