Helsenorge

Fra gul til grønn beredskap

Sykehuset Innlandet har i dag nedjustert beredskapsnivået fra gult til grønt.

​Beredskapsnivået ble hevet fredag 1. mai, da en kirurgisk sengepost ved sykehuset på Hamar ble stengt på grunn av påvist covid-19 hos tre pasienter som hadde vært innlagt ved avdelingen.

Det er så langt ikke påvist ytterligere smittetilfeller blant pasienter eller ansatte.

Pasientflyten for akutte innleggelser i Sykehuset Innlandet går nå som normalt. Planlagt aktivitet ved sykehuset på Hamar vil gradvis bli gjenopptatt.