HELSENORGE

Går ut av beredskap

Det er fortsatt stor pågang av akutt syke pasienter ved de somatiske sykehusene i Innlandet, men situasjonen er noe bedre enn for en uke siden. Etter en helhetsvurdering går Sykehuset Innlandet ut av grønn beredskap.

Sykehuset Innlandet satte beredskapsledelse og gikk i grønn beredskap tirsdag 28. juni. Bakgrunnen var stor pågang av akutt syke pasienter og fulle sengeposter og akuttmottak. 

Det har blitt lagt ned en enorm innsats fra ansatte for å håndtere den store pasienttilstrømningen de siste ukene. Det er fortsatt hektisk, men vi begynner å nærme oss en mer normal sommersituasjon, sier fungerende direktør medisin og helsefag, Siv Cathrine Høymork. 

I forrige uke rapporterte alle de somatiske sykehusene om fulle sengeposter og akuttmottak. Enkelte sykehus har fortsatt høyt belegg, mens det er litt roligere andre steder.  

Vi ser at sykehusene nå i større grad har mulighet til å avlaste hverandre ved kapasitetsutfordringer. Det gjør det lettere å gå ut av beredskap, men vi kommer likevel til å følge utviklingen tett i dagene og ukene som kommer, sier Høymork.