Gia Deyab disputerer

Bioingeniør Gia Deyab ved avdeling for medisinsk biokjemi i Sykehuset Innlandet forsvarer 16. august sin doktorgradsavhandling.

Portrettbilde av disputant Gia Deyab

Bioingeniør Gia Deyab disputerer. Foto: Privat

Deyab har forsket på hva slags effekt antirevmatiske legemidler har på den såkalte endotelfunksjonen (blodårefunksjonen), nivåer av molekylet pentraxin 3 og selen hos pasienter med inflammatoriske leddsykdommer.

– Inflammatoriske leddsykdommer medfører forhøyet risiko for hjerte- og karsykdommer. Det er et stort behov for å finne fram til de mest optimale biomarkørene for å overvåke inflammatorisk artritt og avdekke hjerte- og karsykdom, mener Deyab.

Biomarkører er stoffer eller molekyler som kan måles eller påvises i en kropp eller celle, og som forteller noe om en underliggende tilstand.

Effektive biomarkører

– Svekket endotelfunksjon er et av de første tegnene på åreforkalkning, og er en verdifull biomarkør ved hjerte- og karsykdom. Pentraxin 3, et viktig molekyl i immunsystemet, er en nyttig biomarkør for både inflammatoriske leddsykdommer og hjerte- og karsykdommer. Det samme gjelder underskudd på selen, forteller hun.

I forskningsarbeidet har hun undersøkt pasienter i en såkalt prospektiv observasjonsstudie. Denne inkluderer 140 pasienter med revmatoid artritt (leddgikt), psoriasis artritt eller ankyloserende spondylitt (tidligere kjent som Bekhterevs sykdom), som alle bruker antirevmatiske legemidler.

Pasientene er vurdert ved oppstart, etter 6 ukers behandling og etter 6 måneders behandling.

Bedret endotelfunksjon og selennivå

Resultatene viser at både endotelfunksjonen og selennivået hos pasientene forbedres med antirevmatisk behandling. Hun forteller at behandling med legemiddelet metotreksat ser ut til å ha bedre effekt på de ulike biomarkørene enn behandling med såkalt anti-TNF (biologisk behandling).

– Verdiene av pentraxin 3 hos pasientene er høye, det vil si over referanseområdet, gjennom hele perioden. Selv om andre inflammatoriske biomarkører reduseres av antirevmatisk behandling, viser studien altså at nivået av pentraxin 3 forblir uendret, forteller Deyab.

Gia Deyab håper resultatene fra doktorgradsarbeidet kan bidra til større innsikt i sammenhengen mellom inflammatoriske leddsykdommer og forhøyet risiko for hjerte- og karsykdommer.

– Studien kartlegger hvordan to av de mest brukte antirevmatiske legemidlene virker inn på viktige parametere ved disse tilstandene. Jeg håper funnene kan bidra til bedre behandling for pasientgruppa, sier Deyab, og legger til at resultatene fra doktorgradsavhandlingen vil bli brukt i videre forskningsarbeid gjennom studien PSARA ved Revmatismesykehuset.


Disputas

Tid
16. august klokka 12.15

Sted
OsloMet, Pilestredet 32, Lille auditorium

Bedømmelseskomite

1. opponent
Lotta Ljung, PhD, Rheumatology Hospital, University Hospital of Umeå, Sweden

2. opponent
Zoltán Szekanecz, Professor of Medicine, Head of Rheumatology Department at University of Debrecen Medical and Health Sciences Center, Hungary

Leder av bedømmelseskomiteen
Professor Cecilie Johannessen Landmark, Faculty of Health Sciences, OsloMet, Norway

Leder av disputas

Associate Professor Jonas Debesay, Faculty of Health Sciences, OsloMet, Norway

Veiledere

Hovedveileder
Ivana Hollan, MD, PhD, Lillehammer Hospital for Rheumatic Diseases

Biveiledere
Stefan Agewall, Oslo University Hospital, Ullevål and Institute of Clinical Sciences, University of Oslo

Torstein Lyberg, Department of Medical Biochemistry, Oslo University Hospital, Ullevål

Milada Cvancarova Småstuen, Department of Nursing and Health Promotion, Faculty of Health Sciences, OsloMet

Prøveforelesning

Tid
16. august klokka 10.00

Sted
OsloMet, Pilestredet 32, Lille auditorium