HELSENORGE

Grønn beredskap

Sykehuset Innlandet senker beredskapsnivået fra gul til grønn beredskap fra og med fredag 07. januar.

​Som følge av stort sykefravær og stor pågang av pasienter før jul, valgte Sykehuset Innlandet å opprettholde gul beredskap gjennom jule- og nyttårshelgen. Det er fortsatt høyt press på enkelte avdelinger, men totalsituasjonen nå er noe bedre enn før jul.

Samtidig forventes et økt antall innleggelser av covid-pasienter som følge av den nye smittebølgen. Det betyr at sykehuset raskt må kunne høyne beredskapen igjen. Sykehuset Innlandet har oppdaterte og gode beredskapsplaner, og kan derfor gjøre endringer i beredskapen på kort varsel. 

Den planlagte aktiviteten i sykehusene vil fortsatt være redusert og mange pasietner vil få utsatt utredning, behandling og oppfølging. 

- De som trenger akutt hjelp, vil få den behandlingen de skal. I tillegg prioriteres kreftpasienter, barn og unge, samt de som får prognosetap av utsettelser, sier direktør medisin og helsefag, Ellen Henriette Pettersen.

Foreløpig er den planlagte aktiviteten redusert med om lag 25 prosent, men en økning i antall innleggelser kan medføre behov for ytterligere reduksjon.