Helsenorge

Hagen leder politisk referansegruppe

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen er valgt som leder av Sykehuset Innlandets politiske referansegruppe. Merete Myhre Moen, som er ordfører på Tynset, blir ny nestleder.

Den politiske referansegruppen er et rådgivende organ i utviklingen av den framtidige sykehusstrukturen i Innlandet. Fylkestinget og regionrådene har oppnevnt nye representanter etter valget høsten 2019. Den nye referansegruppen består for øvrig av representanter fra KS, Pasient- og brukerombudet og Brukerutvalget, samt to observatører fra styret i Sykehuset Innlandet.

Bilde av fylkesordfører Even Aleksander Hagen og Tynset-ordfører Merete Myhre Moen.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen er valgt som leder av Sykehuset Innlandets politiske referansegruppe. Merete Myhre Moen, som er ordfører på Tynset, blir ny nestleder.

Even Aleksander Hagen har ledet den politiske referansegruppen siden 2016 og ble gjenvalgt på referansegruppens møte 17. januar 2020. Tynsetordfører Merete Myhre Moen, som representerer Fjellregionen ble valgt til ny nestleder. Moen, som også er styreleder i KS Innlandet, har også deltatt i referansegruppen tidligere. Gruppen har for øvrig fått flere nye ordførere som representanter.

- Dette er en viktig arena for dialog mellom politikere, brukerrepresentanter og sykehuset. Det vil fortsatt være diskusjoner om sykehusets utvikling, og vi forventer at referansegruppen fortsatt skal ha en viktig rolle og komme med tydelige råd og innspill, sier Even Aleksander Hagen og Merete Myhre Moen.

Den politiske referansegruppen ble etablert i 2014 og har bidratt til utviklingen av Sykehuset Innlandets framtidige målbilde.

Det vektlegges fire utviklingsområder: Samhandling med primærhelsetjenesten i kommunene, utvikling av desentraliserte og prehospitale tjenester og en samling av spesialiserte funksjoner innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i det nye Mjøssykehuset ved Mjøsbrua.