HELSENORGE

Halvparten av analysene positive for korona

Sist uke ble det analysert til sammen 13.262 SARS-CoV-2-prøver ved avdeling for Medisinsk mikrobiologi i Sykehuset Innlandet. Om lag halvparten av disse var positive.

​Av de 13.262 analyserte prøvene var det 6.604 som var positive. Det tilsvarer 49,8 prosent. Uken før var andelen positive prøver på 37 prosent.

I uke 3 ble det analysert 13.815 prøver, som er det høyeste antallet så langt under pandemien. 

Nå er det omikron som står for mer enn 90 prosent av tilfellene. 

- Vi ser en økning av BA.2, som er en subvariant av omikron. I Danmark har denne økt betydelig, med ytterligere økt risiko for smitte, men ikke økt sykelighet, forteller avdelingssjef Merete Holth. 

Det blir fortsatt satt opp variantscreening med PCR på innlagte pasienter, ansatte og et utvalg fra kommunene. Positive funn blir bekreftet ned bruk av sekvensering. 

- Vi ser nå nytteverdien av å ha kommet i gang med dette. Vi har raskere svar enn om vi skal vente på svar fra FHI. På den måten kan vi følge utviklingen i vårt nedslagsfelt, sier Holth. 

Ifølge de nye retningslinjene som ble innført sist uke trenger ikke lenger personer som har fått oppfriskingsdose av vaksinene og tester positivt på selvtest å ta en bekreftende PCR-test, men vi ser fortsatt at det blir sendt inn prøver for å få bekreftelse med bruk av PCR. 

Personer som tester positivt på selvtest skal i stedet registrere resultatet på kommunenes nettsider. 

Tall hentet fra innmeldte tilfeller i MSIS for uke 4. 

Se oversikt over analyserte av luftveisprøver