Helsenorge

Hvordan gjøres en koronatest og hvorfor kan vi ikke teste flere?

Mange er opptatt av koronatester og at flere bør testes for at vi skal få kontroll med epidemien. Myndighetene har en målsetting om å teste flere tusen personer per uke. – Hvorfor får vi ikke det til?

​En test for koronavirus, eller SARS-CoV-2 som er det offisielle navnet på viruset, analyseres ved et medisinsk mikrobiologisk laboratorium. Et slik laboratorium finnes ved de fleste helseforetak, og i Sykehuset Innlandet har vi et slik laboratorium på Lillehammer. Hit sendes alle prøver fra ulike sykehus, fastleger, sykehjem, helsestasjoner og andre enheter i Innlandet.

To testmetoder

Ved laboratoriet undersøkes alle mulige kroppsvæsker for virus, bakterier, sopp, parasitter etc. med mål om å finne riktig behandling.

– For å finne ut om du har koronasykdom må det enten sjekkes om du har viruset i kroppen ved en metode som heter PCR eller om du har dannet antistoffer fordi immunforsvaret ditt har vært i kontakt med viruset. Dette er to forskjellige tester, sier Tine Smedsund Dons, som er avdelingsoverlege ved det mikrobiologiske laboratoriet.

Riktig tidspunkt

Bilde av Tine Smedsund Dons

Testen som sjekker om du har koronaviruset i kroppen gjøres ved at det hentes ut prøvemateriale fra hals og nese. En liten prøvetakingspinne føres inn og skrapes mot slimhinnene for å få med seg noen celler der viruset lever. Deretter puttes pinnen i et glass med medium som gjør at viruset overlever transporten til laboratoriet. Denne testen er best egnet når personen er midt i sykdomsforløpet.

– Tar du testen for tidlig til at viruset har fått utvikle seg, eller du har blitt frisk, vil det ikke være virus til stede som kan finnes i prøven, forklarer Smedsund Dons.

Veldig forenklet foregår følgende på laboratoriet: Først blir prøven forbehandlet for å hente ut genmateriale (RNA) fra viruset. Deretter er det en ny prosess hvor selve analyseringen skjer. Alt dette krever flere forskjellige typer reagenser og instrumenter. Til slutt må resultatet vurderes av kvalifisert personell. Hele analyseprosessen tar totalt ca. 3-4 timer. Alle resultater kontrolleres flere ganger før de overføres til pasientens journal og behandlende lege får beskjed om svaret.

Vil teste antistoffer

Den andre laboratorietesten kan finne antistoffer i blodet ditt. Antistoffer produseres av immunforsvaret ditt og er kroppens naturlige bekjempelse av virus.

– Har du antistoffer i blodet betyr det at du har eller har hatt infeksjonen med det aktuelle viruset. Flere laboratorier i Norge er i gang med å etablere en slik test, og dette ser vi også på i Sykehuset Innlandet, sier Smedsund Dons.  

Bilde av koronaprøver.

Reagensmangel

Tester for disse analysene utvikles nå av flere leverandører, og det aller meste produseres i utlandet. Mye er fortsatt under utvikling og foreløpig ikke gjort tilgjengelig for laboratoriene.

– Vi skulle gjerne utført mange flere analyser for å se om flere har koronasykdom, men etter at epidemien skjøt fart er det mange land som trenger reagenser, prøvetakningspinner og annet nødvendig utstyr. Produksjonen er ikke stor nok til å dekke et slikt globalt behov, men det jobbes med å skaffe flere reagenser til Norge. Utstyrsmangelen har ført til at Folkehelseinstituttet har måttet lage strenge kriterier for hvem som skal testes. Disse kriteriene legger til rette for at de som trenger det mest kan bli testet, sier Smedsund Dons.

Hurtigtester

Innen begge de to laboratoriemetodene utvikles det også forskjellige hurtigtester.

– Mange leverandører kaster seg inn i markedet, men dessverre med varierende kvalitet. Til nå har det vist seg at tilgjengelige hurtigtester ikke har vært gode nok. Det hjelper lite med et raskt svar hvis du ikke kan stole på det. Derfor gjøres det nå en større utprøving av flere slike tester fra Folkehelseinstituttet og Noklus, sier Smedsund Dons og legger til:

– Til syvende og sist er det viktig å understreke at en analysetest ikke gir et 100 prosent sikkert svar. Prøven må tas på rett måte og til rett tid i sykdomsforløpet, den må sendes på rett måte, og man må velge riktig test. Derfor er det viktig at legen alltid vurderer pasientens sykdomsbilde opp mot svaret fra laboratoriet. Noen pasienter bør fortsatt være i karantene selv om de har en negativ test.

Sykehuset Innlandet har så langt utført mer enn 7000 koronatester, hvorav i underkant av fem prosent har vært positive.


Oversikt over antall tester for covid-19
Les her

 
Beredskapsinformasjon
Les her