HELSENORGE

I gang med ny bachelorutdanning

Denne uken var det oppstart for studentene som har kommet gjennom nåløyet til det nye bachelorstudiet i paramedisin ved NTNU på Gjøvik. Det var over 500 søkere til de 30 studieplassene.