HELSENORGE

Ikke lenger i beredskap

Sykehuset Innlandet går ut av grønn beredskap fra mandag 28. mars. Det betyr at beredskapsledelse avvikles.

Sykehuset Innlandet går ut av beredskap som følge av utviklingen i den generelle smittesituasjonen i samfunnet og fordi korttidsfraværet er betydelig redusert. Fraværet varierer fra avdeling til avdeling, men det generelle bildet er at fraværet påvirker driften i noe mindre grad og at situasjonen kan håndteres innenfor rammene for ordinær drift. Det vil fortsatt være ekstra oppmerksomhet på smittevern.

FHI anbefaler spesialisthelsetjenesten å vurdere om det er forsterkede smitteverntiltak som bør videreføres. Dette er vurderinger som gjøres nå. Inntil videre gjelder retningslinjene for smittevern som er innført i Sykehuset Innlandet.