Helsenorge

Informasjon fra sykehuset

Sykehuset er i gul beredskap, en situasjon der det er behov for å avvike fra ordinær drift.

​Sykehuset Innlandet forbereder endringer i driften for å ta hånd om pasienter som har behov for innleggelse i sykehus med sykdom på grunn av koronavirus. Det vil medføre et redusert tilbud i planlagt pasientbehandling i tiden framover. 

For å kunne gjøre endringene på en god og trygg måte, vil sykehusene mandag avlyse en stor del av planlagt pasientbehandling. Det betyr at det ikke vil være vanlig drift av poliklinikker og planlagte innleggelser og dagbehandling utsettes.  Pasienter som blir berørt, vil bli kontaktet. Dette gjelder ikke pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp, fødsler, dialyse og annen livsviktig behandling som ikke kan vente. 

Også i tiden framover må pasienter belage seg på at timeavtaler kan bli endret på kort varsel. Det kan i kortere eller lengre perioder også bli endringer av hvilke sykehus pasientene blir fraktet til dersom de trenger øyeblikkelig hjelp. 

Sykehuset Innlandet håper på forståelse for disse endringene. Vi er forberedt på en situasjon med stor pågang av pasienter som har behov for sykehusbehandling som følge av koronavirus/covid-19-sykdom.

Vi anmoder på det sterkeste publikum å respektere besøksforbudet ved våre sykehus av hensyn til smittefare for pasienter og ansatte.