Helsenorge

Informasjon til media

To pasienter i Sykehuset Innlandet har testet positivt for koronavirus. Pasientene er isolert og blir ivaretatt.

I tillegg er det påvist koronasvirus hos fire ansatte. Disse er nå i hjemmeisolasjon.

Vi gjør oppmerksom på at vi av hensyn til personvernet ikke kan gi ytterlige detaljer om de som har fått påvist smitte.

Oppdatert informasjon om antall smittetilfeller i Sykehuset Innlandet vil bli publisert på våre nettsider daglig.

I forbindelse med situasjonen rundt koronaviruset opplever Sykehuset Innlandet for tiden stor pågang fra media, både til fagpersoner og til sykehusets døgnbetjente medievakt.

Vi ber om forståelse for at det til tider kan ta lengre tid enn vanlig å få svar på enkelte henvendelser. Vi behandler alle henvendelser fortløpende ut fra kapasitet.

Vi henstiller til at ordinære mediehenvendelser, som ikke er knyttet til en akutt hendelse, rettes til medievakt på dagtid.