HELSENORGE

Innfører eMestring i Sykehuset Innlandet

Helse Sør-Øst RHF innfører eMestring i hele regionen høsten 2021. Sykehuset Innlandet har tilbudt behandlingen siden begynnelsen av oktober. 13. desember var det offisiell åpning av eMestrings lokaler i Moelv.

Bilde av den offisielle åpningen av eMestrings lokaler i Moelv

Administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard (t.h.), foretok den offisielle åpningen av eMestrings lokaler i Moelv. Fra venstre: Behandler og teamleder Hilde Ludvigsen, og behandlerne Magnar Mosdal, Doris Korpberget og Åse Mari​.

eMestring innebærer at Sykehuset Innlandet tilbyr veiledet internettbehandling til pasienter med sosial angst, depresjon og panikklidelse. Pasientene får nettbasert tilgang til informasjon, oppgaver og øvelser, og veiledes av erfarne terapeuter via skriftlige meldinger.

- Behandlingen bygger på kognitiv atferdsterapi, som er en anbefalt behandlingsform for angst og depresjon. Metoden benyttes nå i flere land, og vi har et økende antall internasjonale og nasjonale studier som viser at effekten er på linje med «ansikt-til-ansikt»-terapi, sier assisterende divisjonsdirektør psykisk helsevern, Anton Åhren. 

Administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard, foretok den offisielle åpningen av lokalene i Moelv. 

- eMestring gir økt fleksibilitet både for terapeuter og pasienter, og gjør oss i stand til å hjelpe flere pasienter. eMestring er tidsbesparende for pasienter, fordi de slipper unødige reiser til og fra poliklinikk. Behandlingsformen gjør det mulig for pasientene å motta behandling hvor som helst og når som helst, så lenge de har tilgang til internett, sier Andersgaard. Hun ønsket ansatte og ledere lykke til i arbeidet med den digitale behandlingsformen.

Pasienter som tilbys eMestring, er henvist til spesialisthelsetjenesten for sosial angst, panikklidelse eller depresjon. I løpet av utredningen ved distriktspsykiatriske poliklinikker vurderer spesialister om eMestring kan være et aktuelt behandlingstilbud for pasienten. Ved siden av den diagnostiske utredningen, legges det vekt på generell egnethet som leseferdigheter og erfaring med bruk av digitale verktøy som datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon, og om pasientens eventuelle tilleggsproblematikk er forenlig med behandlingsformen.

Les mer:

På Sykehuset Innlandets internettsider finnes informasjon om hva som skjer før, under og etter behandling, sjekkliste for henvisning, praktisk informasjon, kontaktinformasjon og påloggingsinformasjon.

eMestring (sykehuset-innlandet.no)