HELSENORGE

Innovasjon fra fysikalsk medisinsk forskning til DIPS

Klinisk forskning innen fagfeltet Helse og Arbeid muskelskjelett og en PhD ved avdeling for Fysikalsk medisin og Rehabilitering, har resultert i en digital nykommer.

​Nykommeren heter ISIVET og er et kartleggings- og kommunikasjonsverktøy som du nå kan finne under verktøylinja i DIPS.

Bilde av forsker og lege Randi Brendbekken

Forsker og lege Randi Brendbekken ved avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering i Sykehuset Innlandet har vært med å utvikle kartleggingsverktøyet ISIVET. Foto: Anna Krømcke

ISIVET ble utviklet i forbindelse med en klinisk studie ved avdeling for Fysikalsk medisin og Rehabilitering i Sykehuset Innlandet. I etterkant har avdelingen og Randi Brendbekken, som er forsker og lege, fått midler fra Helse Sør Øst på vegne av alle de fire helseforetakene. Midlene skal brukes til å videreutvikle verktøyet og gjøre det tilgjengelig for fagfeltet Helse og Arbeid i spesialisthelsetjenesten i hele Norge. Nå er første steg i prosjektet tilbakelagt; ISIVET er inne i DIPS ved Sykehuset Innlandet.

Helhetlig tilnærming

Kartleggingsskjemaet ISIVET bidrar til en mer helhetlig tilnærming til pasientenes helseproblemer, forteller lege og spesialist fysikalsk medisin og rehabilitering, Randi Brendbekken.

– Når forståelsen av helsesituasjonen blir mer helhetlig, blir også tiltakene mer helhetlige. Det er viktig for alle som har langvarige helseproblemer, enten det er fysisk eller psykisk, sier Brendbekken.

Målet er at pasientene skal håndtere sine plager bedre, være yrkesaktive og få bedre helse.

– Det er godt dokumentert at det er helsefremmende å være yrkesaktiv sammenlignet med det å stå utenfor arbeidslivet. Når vi jobber med helseproblemer og sykefravær, er det viktig å kartlegge både helsesituasjonen og arbeidssituasjonen. Det er der ISIVET kommer inn, sier hun.

Tiltak og tilrettelegging

Randi Brendbekken hadde selv idéen til ISIVET og utarbeidet det første utkastet til verktøyet. I hennes doktorgradsarbeid ble verktøyet videreutviklet og brukt klinisk til pasienter som var langtidssykemeldt med smertetilstander i muskel- og skjelettsystemet. ISIVET viste seg å være egnet til bruk ved sammensatte lidelser.

– Ved bruk gjennomgår man en kartlegging av faktorer knyttet til livssituasjon og til arbeidet. Resultatet av kartleggingen er to figurer som enkelt og intuitivt visualiserer livskvaliteten og arbeidssituasjonen. Dette ble et godt utgangspunkt for samarbeid med pasienten og helhetlig tilnærming i rehabiliteringsprosessen, sier Brendbekken. 

Muskel- og skjelettplager er årsaken til 40 prosent av sykefraværet i Norge mens psykiske lidelser utgjør om lag 20 prosent.

– Ved å gjøre ISIVET tilgjengelig i DIPS kan behandlere i spesialisthelsetjenesten enkelt kartlegge og dokumentere relevante problemområder knyttet til langvarige helseplager med arbeidsuførhet. Jeg håper det kan vise seg nyttig i arbeidet med å hjelpe pasientene til bedret helse og livskvalitet og mer yrkesdeltagelse, sier hun.

Prosjektet er gjennomført i samarbeid mellom klinikken ved Brendbekken, E-helse/IKT i Sykehuset Innlandet og Sykehuspartner.