HELSENORGE

Investerer i nye tjenester på Hadeland

Styret i Sykehuset Innlandet vedtok i dag å investere 6,1 millioner kroner til utvikling av flere spesialisthelsetjenester på Hadeland. – Desentralisering av flere tjenester er en viktig del av vårt framtidige målbilde, sier Alice Beathe Andersgaard, administrerende direktør i Sykehuset Innlandet.

Styret i Sykehuset Innlandet vedtok i juni 2017 å etablere flere spesialisthelsetjenester på Hadeland. I budsjettet for 2018 følger både styret og administrerende direktør opp dette vedtaket ved å sette av én million kroner i årlige driftsutgifter og 6,1 millioner kroner til investeringer.

Tjenester nær folk

– Det er for 2018 satt av midler til utvidelse av spesialisthelsetilbudet på Hadeland, som i denne sammenheng er Gran og Lunner kommuner, sier Andersgaard og peker på at det vil bli opprettet tilbud om radiologi, gynekologi, ortopedi, øre-nese-hals og kardiologi.

– Dette vil koste rundt én million kroner i årlige driftsutgifter, i tillegg til de midlene vi allerede har avsatt til eksisterende lokalmedisinske sentre i Valdres og Nord-Gudbrandsdalen, sier Andersgaard.

Hun sier det er viktig å videreutvikle og utvide tilbudet med desentraliserte spesialisthelsetjenester på Hadeland. – Dette vil bli et godt tilbud for befolkningen i regionen, sier Andersgaard.

Sykehuset Innlandet har sammen med Gran og Lunner kommuner utarbeidet en samarbeidsplattform, som tar sikte på utvikling av et framtidig lokalmedisinsk senter på Hadeland.