Helsenorge

Irene Røen disputerer

Irene Røen forsvarer torsdag 28. mars sin doktorgrad om personsentrert omsorg og livskvalitet i sykehjem.

​Røen arbeider i dag i Hamar kommune, ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark. Under doktorgradsarbeidet var hun ansatt ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom i Sykehuset Innlandet.

Foto av Irene Røen

Irene Røen disputerer 28. mars.

I doktorgradsavhandlingen har Røen fulgt 696 pasienter fra innleggelse på sykehjem og i tre år eller til død.

Målet var å beskrive forløpet av livskvalitet hos pasientene, og sammenheng mellom livskvalitet og karakteristika hos pasientene, de ansatte på sykehjemmet og utformingen av selve sykehjemmet. 

– Å bedre eller opprettholde samme nivå av livskvalitet er et viktig mål for omsorg og behandling av personer med demens, sier Røen.

Hovedfunnet i avhandlingen er at de fleste pasientene i studien hadde god livskvalitet. Det som i størst grad påvirket livskvaliteten negativt var mye smerter, nevropsykiatriske symptomer og dårlig ADL-funksjon.

 – Vi fant også at dårligere jobbtilfredshet hos personalet var assosiert med livskvaliteten til pasientene. Graden av personsentrert omsorg i sykehjemsenhetene hadde også sammenheng med personalets jobbtilfredshet, med tre år eller mer helserelatert utdanning, mindre kvantitative jobbkrav og rollekonflikter, høyere grad av mestring, bemyndig ledelse, innovativt klima og opplevelse av gruppearbeid. Omgivelser i sykehjemmet tilpasset personer med demens var også en viktig faktor, forteller Røen.

Hun håper doktorgradsarbeidet kan bidra til økt fokus på hvordan pasienter og personalet har det i sykehjem, og påvirke behandling og omsorg for personer med demens.
– For å få til gode tjenester i framtiden må vi tenke mer på samarbeid, sier hun.

Disputas

Tid
28. mars 2019, klokken 13:15

Sted
Grønt auditorium i Labbygget (25), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Oslo

Bedømmelseskomité

1. opponent
Professor Per-Olof Sandman, Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet, Sverige

2. opponent
Associate Professor Linn-Heidi Lunde, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen

3. opponent og leder av bedømmelseskomité
Professor Turid Birgitte Boye, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Forsker Lars Lien, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

Forskningsleder Sverre Bergh
Professor Øyvind Kirkevold
Professor Ingelin Testad
Professor Geir Selbæk
Professor emeritus Knut Engedal

Prøveforelesning

Tid
28. mars 2019, klokken 10:15

Sted
Grønt auditorium i Labbygget (25), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Oslo