HELSENORGE

Koronadødsfall

En pasient innlagt i Sykehuset Innlandet med påvist Covid-19 døde tidligere denne uken.

Dette er det 17. dødsfallet som er registrert for inneliggende pasienter med påvist Covid-19 i Sykehuset Innlandet siden pandemien brøt ut. 

Av personvernhensyn vil det ikke bli gitt ytterligere opplysninger om dødsfallet.

Oversikt over antall innlagte pasienter fordelt på helseregion og helseforetak finnes p​å Helsedirektoratet sine nettsider.