HELSENORGE

Ny ansatt smittet – stenger for mottak av nye pasienter

Ytterligere en ansatt ved medisinsk sengepost ved sykehuset på Lillehammer har testet positivt for Covid-19. Avdelingen stenges i helgen for mottak av nye pasienter. 

Totalt tre ansatte ved avdelingen har fått påvist smitte. Alle inneliggende pasienter ved avdelingen har testet negativt for Covid-19. På grunn av bemanningssituasjonen stenges avdelingen fredag ettermiddag for mottak av nye pasienter. Gjennom helgen vil nye pasienter bli omdirigert til andre sykehus i Innlandet.

Sykehuset på Lillehammer er i grønn beredskap som følge av smitteutbruddet. Det er iverksatt forsterkede smittevernrutiner og innført besøksrestriksjoner på den aktuelle avdeling. 


Se også: ​

Smitte ved sykehuset på Lillehammer (sykehuset-innlandet.no)