HELSENORGE

Ny dagenhet på Otta

En ny medisinsk dagenhet er nå åpnet ved Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter på Otta. Der vil pasienter fra regionen få tilbud om kreftbehandling, og dermed slippe lang reisevei til sykehus på Lillehammer eller Gjøvik.

Sykepleierne Marthe Mork Fagernes (t.v.) og Anita Ulen, virksomhetsleder NGLMS Svein-Helge Synstnes, administrerende direktør i SI Alice Beathe Andersgaard og assisterende divisjonsdirektør Ane Kaurstad under åpningen 25. november.

Åpningen av dagenheten er nok et skritt i arbeidet med å videreutvikle tilbudene ved de lokalmedisinske sentrene i Innlandet. I første omgang vil dagenheten tilby cellegiftbehandling til kreftpasienter, men det er planer om å utvide tilbudet etter hvert.​

Ser på muligheter 

I 2019 ble det opprettet en arbeidsgruppe for å se på mulighetene for flere spesialisthelsetjenester til Otta. Arbeidsgruppen har bestått av representanter både for brukere, kommunene og Sykehuset Innlandet, og har lagt fram forslag om flere tiltak både på kort og lengre sikt. 

– Det er et stort ønske på alle nivåer om å utvide tilbudene ved de lokalmedisinske sentrene. Det ligger en stor gevinst i dette, både for pasientene og for helsetjenestene, sier assisterende divisjonsdirektør før divisjon Gjøvik-Lillehammer, Ane Kaurstad, som har ledet arbeidsgruppen. 

Allerede i vår ble også audiograftilbudet økt fra en gang i måneden til to ganger i uka. I tillegg legges det opp til utvidet tilbud med videokonsultasjoner, bredere poliklinikk tilbud, og tilbud om søvnregistrering. På noe lengre sikt planlegges det blant annet også å få etablert flere polikliniske tilbud som hjertepoliklinikk, kirurgisk poliklinikk, sykepleierdrevne poliklinikker og utvidelse av røntgentilbud. 

– Vi har nå sett på hvilke pasientgrupper som vil ha nytte av tilbud ved lokalmedisinske senter. Videre må vi jobbe med å bygge kompetanse for ulike spesialiserte tilbud lokalt. Tilbudene ved lokalmedisinske sentre skal være like gode som ved sykehusene, og det krever bred kompetanse å behandle mange ulike pasientgrupper, sier hun. ​

Mange fordeler

Utviklingen av spesialisthelsetjenestene ved lokalmedisinske sentre pågår i hele Innlandet. Ved lokalmedisinsk senter på Fagernes ble kapasiteten for dialysebehandling doblet i høst, og dialysepasientene i Valdres får tilbud om behandling lokalt seks dager i uka. Valdres lokalmedisinske senter har også tilbud om kreftbehandling. Ved Hadeland spesialisthelsesenter er det også ansatt en sykepleier for å starte med kreftbehandling. 

– Samarbeidet med primærhelsetjenesten i kommunene er viktig for utviklingen av gode desentraliserte spesialisthelsetjenester. Pasientene ønsker å få best mulig behandling, nærmest mulig der de bor, sier Kaurstad. 

Sykepleierne ved dagenheten på Otta er ansatt ved lokalmedisinsk senter, lønnskostnadene dekkes av Sykehuset Innlandet. Samtidig innebærer etableringen av dagenheten en økonomisk innsparing for helseforetaket ved reduserte kostnader for pasienttransport. 

– Det er mye penger å spare på pasienttransport når færre pasienter må reise langt til sykehus for behandling. På den måten er slike lokale tilbud en god løsning både for pasientene, samfunnsøkonomien og miljøet, sier hun.