HELSENORGE

Ny klinisk ernæringsfysiolog på plass

Ved sykehuset på Gjøvik er det nå ansatt en ny klinisk ernæringsfysiolog (KEF), noe som medfører en dobling av kapasiteten. Økende etterspørsel fra både sengeposter og poliklinikker har vist et klart behov for en ekstra ressurs.

​– Det er et stort løft å øke fra én til to ernæringsfysiologer, og det vil bety mye for pasienter på tvers av avdelinger i hele sykehuset på Gjøvik, sier avdelingssykepleier ved medisinsk poliklinikk, Mari Klosbøle Evenstuen.

Bilde av ernæringsfysiologene på Gjøvik, Annette Christin Lund og Nivethan Panchalingam

Ernæringsfysiologene på Gjøvik, Annette Christin Lund og Nivethan Panchalingam.

Mellom 10 og 60 prosent av pasienter som innlegges i sykehus er underernærte ved innleggelse, og over halvparten av disse går ytterligere ned i vekt under sykehusoppholdet. Dette fører til økt behov for hjemmetjenester senere, flere legebesøk og reinnleggelser i sykehus.

– Sykdom er den viktigste årsaken til underernæring, men manglende kunnskap, interesse og oppmerksomhet er en betydelig medvirkende faktor til at ernæringsstatus forringes ytterligere under et sykehusopphold, sier Evenstuen.

Helsedirektoratet anbefaler at alle pasienter skal vurderes for ernæringsmessig risiko ved innleggelse og deretter ukentlig, eller etter et annet faglig begrunnet individuelt opplegg. Helsedirektoratet har understreket at plikten til forsvarlig helsehjelp inkluderer ansvar for å gi pasienten adekvate medisinske, behandlingsmessig og ernæringsmessige tiltak, samt god omsorg.

Sykehuset Innlandet har til sammen 10 kliniske ernæringsfysiologer fordelt på ulike sykehus og divisjoner. Disse jobber på tvers i sykehusets avdelinger med oppfølging og tilpasning av pasienters ernæringsbehov. Eksterne henvisere som fastleger og andre kan også henvise pasienter til poliklinisk konsultasjon hos klinisk ernæringsfysiolog ved sykehuset.

– Målet framover er å integrere ernæringsarbeidet enda bedre, og være en ressurs når det er behov for ekstra oppfølging for enkeltpasienter, sier Evenstuen.