Helsenorge

Ny møteplass for kreftpasienter

På Hamar sykehus har pasient- og likepersonsorganisasjonene og Kreftseksjonen gått sammen om å tilby en møteplass til alle kreftpasienter og deres pårørende.
— Dette tilbudet er uavhengig av diagnose og hvor i forløpet pasienten eller deres pårørende er, forklarer Simen Fådahl Stenseth.

Stenseth er en av to likepersoner som har tatt initiativ til den nye møteplassen. Han har selv vært gjennom prostatakreft. Den andre er Gerd Elisabeth Nonstad. Hun ble operert for brystkreft for 25 år siden.
— En jente jeg snakket med en gang ble så lettet da hun forsto at jeg hadde hatt et normalt liv i over 20 år etter kreften, forteller Nonstad.

Bilde av Gerd Nonstad og Simen Fådahl.

LIKEPERSONER: Gerd E. Nonstad og Simen Fådahl Stenseth vet at mange sliter med senskader i forbindelse med kreftbehandling. De vet også at det hjelper å ha noen å snakke med i en slik situasjon. De stiller derfor opp for pasienter og pårørende.

Erfaring

Begge har erfaring fra likepersonsarbeid, men da på vegne av Prostatakreftforeningen og Brystkreftforeningen. De understreker begge at dette tilbudet er til alle som er kreftpasienter på Hamar. 
— Vi opplever at mange spørsmål er like uavhengig av diagnose, forteller de to.

Nonstad forteller at i den innledende fasen av en kreftsykdom er mange opptatt av behandlingen, men at etter hvert dukker det opp flere spørsmål om livet etterpå – og samlivet i etterkant.
— Det er også mange pårørende som ønsker å snakke med oss om dette. Jeg opplever at de ikke vil bruke legens tid på disse spørsmålene, men at det er ting de går og tenker på, utdyper hun.

Stenseth forteller at både han og flere opplever at selv om de blir friske av kreften så setter frykten seg i bakhodet.
— Frykten kan påvirke livet i mange sammenhenger i lang tid etter operasjon og behandling. Det kan være godt både for pasientene selv og de pårørende og snakke om dette, sier han.

Om tilbudet

I første omgang er det satt opp faste tider til samtale frem til påske.
Det er satt opp tid mellom 15.00 og 17.00 torsdag 5. mars, 19. mars, 2. april og 16. april.