HELSENORGE

Nye medlemmer i Sykehuset Innlandets styre

Øistein Hovde, Torleiv Svendsen, Marianne Nielsen og Per Hillestad Christensen er valgt til medlemmer i Sykehuset Innlandets styre. De er valgt av og blant de ansatte.

Sykehuset Innlandet har gjennomført valg av fire representanter og vararepresentanter til styret. Valgperioden er to år og varer fra 16. mars 2021 til 15. mars 2023.

Faste styrerepresentanter

  • Øistein Hovde, seksjonsoverlege og professor, Medisinsk avdeling, divisjon Gjøvik-Lillehammer
  • Torleiv Svendsen, avdelingsoverlege, Nevrologisk avdeling, divisjon Gjøvik-Lillehammer
  • Marianne Nielsen, foretakstillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund, Sykehuset Innlandet HF
  • Per Hillestad Christensen, avdelingsoverlege, Anestesi, divisjon Elverum-Hamar

Vararepresentanter for Øistein Hovde og Torleiv Svendsen er Ellen Bøhmer, Lars Olav Fjose, Hans Kristian Holm og Elisabeth Haug. Vararepresentanter for Marianne Nielsen er Line Rønningen Skogli, Stein Helge Tingvoll og Anne Bi Hoffsten. Vararepresentanter for Per Hillestad Christensen er Line Kathrine Lund, Per Kristian Næs og Ståle Fredriksen.

Valget foregikk elektronisk og ble gjennomført i perioden fra 3. mars til 9. mars. Alle ansatte har hatt stemmerett. Det gjelder også vikarer og andre midlertidig ansatte, og de som er i permisjon.

Styret i Sykehuset Innlandet