Helsenorge

Nye tiltak for å hindre smitte i sykehus

Sykehuset Innlandet er nå i grønn beredskap for å håndtere den pågående situasjonen med koronavirus. Vi jobber kontinuerlig for å hindre og begrense smitte i sykehusene.- Det viktigste tiltaket vi kan gjøre i denne fasen er å hindre koronasmitte inn i sykehusene. Vi oppfordrer publikum til å ta hensyn til dette. Pårørende bør begrense sine besøk til et minimum og være bevisst på råd og anbefalinger fra helsemyndighetene. Våre pasienter oppfordres også om nøye å lese den informasjonen de får i pasientbrev, på SMS fra sykehuset og de oppslag som henger på sykehusets inngangsdører, sier administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard.

Samtidig med at Sykehuset Innlandet har hevet beredskapsnivået, er det innført ytterligere tiltak og restriksjoner for å hindre koronasmitte. Blant annet vil flere innganger til sykehusene bli stengt, slik at pasienter og pårørende må benytte hovedinngang. 

Pasienter med time på sykehuset vil også få informasjon på SMS om å ta kontakt på telefon dersom de har vært på reise i områder med smitte, eller har vært i kontakt med personer som kan være smittebærere. Det er også innført begrenset adgang for besøkende i sykehusets kantiner, og mattilbudet er redusert.

Avlyser konferanser

Sykehuset Innlandet har også innført restriksjoner på tjenestereiser for ansatte, og oppfordrer til at møter i størst mulig grad gjennomføres på Skype, telefon eller videokonferanse. Flere større kurs og konferanser i regi av Sykehuset Innlandet er avlyst. Flere ansatte har etterlyst råd for reiseaktivitet i sommerferien.

- Reiseaktivitet innebærer en smitterisiko og myndighetenes reiseråd endrer seg fortløpende. Vi kommer til å få behov for god tilgang på helsepersonell i tiden fremover og vi henstiller derfor våre ansatte til å unngå private reiser til utlandet i vår og sommer, sier Andersgaard.

Situasjonen følges nøye av ledelsen i Sykehuset Innlandet og retningslinjer oppdateres fortløpende.