Nytt fylkesting til Perspektivkonferansen

Sykehuset Innlandet inviterer hele det nye fylkestinget i Innlandet til sin perspektivkonferanse 14. februar 2020.

​Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse er en møteplass for medisinfaglige og politiske perspektiver. Den årlige konferansen setter fokus på medisinske og teknologiske utviklingstrekk og muligheter det kan gi i framtidens pasientbehandling.

Neste år utvides deltakerlisten. Mens Hedmark og Oppland fylkeskommune tidligere har vært representert gjennom fylkesråd og fylkesutvalg, inviteres nå hele det nye fylkestinget i Innlandet.

Konferansen 14. februar blir den sjette i rekken og den første etter at helseministeren 8. mars i år stadfestet Sykehuset Innlandets framtidige målbilde om å samle de spesialiserte funksjonene innenfor alle fagområder i det nye Mjøssykehuset.

– Den nye sykehusstrukturen vil knytte det nye Innlandet tettere sammen gjennom et nettverk av tjenester i hele området og et samlet, spesialisert tilbud til pasientene på Mjøssykehuset ved Mjøsbrua. Det nye fylkestinget blir et viktig organ for oss når vi utvikler disse tjenestene, og en naturlig samtalepartner på vår årlige perspektivkonferanse, sier prosjektdirektør Roger Jenssen i Sykehuset Innlandet.

De øvrige deltakerne på Perspektivkonferansen er stortingsrepresentanter, ordførere, fylkesstyrer i politiske partier, KS og Fylkesmannen i Innlandet. I tillegg deltar styret og Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.

Perspektivkonferansen arrangeres i samarbeid med Sykehuset Innlandets politiske referansegruppe, som består av representanter fra fylkesting, regionråd og KS, samt Pasient- og brukerombudet og Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.


Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse 2020