Helsenorge

Nytt styre i Sykehuset Innlandet

Toril B. Ressem blir ny styreleder og Torbjørn Almlid blir ny nestleder i styret i Sykehuset Innlandet.

​Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet onsdag sak om eieroppnevnte styremedlemmer i styrene for helseforetakene i Helse Sør-Øst. De nye styrene har funksjonstid fra 26. februar 2020 til februar 2022.

Slik blir sammensetning av de eieroppnevnte styremedlemmene i Sykehuset Innlandet HF:

  • Styreleder Toril B. Ressem (ny)
  • Nestleder Torbjørn Almlid (ny)
  • Styremedlem Torunn Aas Taralrud (ny)
  • Styremedlem Daniel Haga (gjenvalg)
  • Styremedlem Ivar Gladhaug (ny)


Les nyhetssak fra Helse Sør-Øst