HELSENORGE

Øker beredskapen

Sykehuset Innlandet har hevet beredskapsnivået til gult grunnet stor pågang av pasienter og høyt korttidsfravær blant ansatte som følge av ulike luftveisinfeksjoner. Det vil bli tatt ned en del planlagt aktivitet for å kunne omdisponere personell.

Utfordringene er knyttet både til økning i smitte av covid-19, generelt mye luftveisinfeksjoner og annen sykdom, samt bemanningsproblemer på grunn av mye korttidsfravær blant ansatte. 

​Sykehusene i Innlandet vil også avhjelpe hverandre ved kapasitetsutfordring gjennom endring av pasientflyt. Ved enkelte avdelinger vil det i tiden framover bli behov for å redusere planlagt aktivitet i kortere eller lengre perioder. Pasienter som berøres av endringer vil få direkte beskjed om dette. 

​​Oversikt over innlagte pasienter på sykehus me​​d covid-19 (helsedirektoratet​.no)​