HELSENORGE
VR-basert opplæringsprogram

Økt kvalitet i ECT-behandling

Ved hjelp av avansert spillteknologi har Sykehuset Innlandet utviklet et VR-basert opplæringsprogram for helsepersonell i bruk av elektrokonvulsiv terapi. Målet er bedre kvalitet på behandlingen og økt pasientsikkerhet.

Bildet viser en demonstrasjon av det simuleringsbaserte treningsprogrammet TRYGG ECT.

TRYGG ECT, et simuleringsbasert treningsprogram for økt kvalitet i elektrokonvulsiv terapi, kan bidra til bedre behandlingskvalitet og økt pasientsikkerhet. Foto: Vixel

Elektrokonvulsiv terapi (ECT) anvendes hovedsakelig i behandlingen av pasienter med alvorlig depresjon og i tilfeller der annen behandling ikke har gitt bedring. I Norge mottar om lag 1500 pasienter denne behandlingen årlig. Sykehuset Innlandets fagmiljø har stor kompetanse på feltet, og ligger helt i front på området nasjonalt.

Praktisk trening

I samarbeid med industribedriften Vixel har Sykehuset Innlandet gjennom et innovasjonsprosjekt utviklet et virtuelt scenario for opplæring i forbindelse med elektrokonvulsiv terapi. Prototypen er tilrettelagt for stemmekommunikasjon og visuell samhandling på tvers av geografiske lokasjoner, slik at man kan øve på verbale og praktiske prosedyrer i et virtuelt ECT-behandlingsrom. Treningen gjennomføres av behandlere for å øve på forberedelser før oppstart av ECT-behandlingen. 

Prosjektleder Johnny Sandaker ved Sykehuset Innlandets senter for medisnsk simulering innen psykisk helsevern, SIMInnlandet, forteller at målgruppen er studenter, ECT-operatører, leger i spesialisering, anestesipersonale og sykepleiere. Programmet, kalt Trygg ECT, tar utgangspunkt i ECT-retningslinjene fra 2017, der det anbefales at det utarbeides både teoretiske og praktiske opplæringsprogram.

– VR-programmet lar behandlere trene på en praktisk og virkelighetstro måte, men uten behov for reelt utstyr eller reelle pasienter, sier Sandaker.

Sammen med fagansvarlig og avdelingsoverlege for avdeling for alderspsykiatri ved Sykehuset Innlandet Sanderud, Eivind Aakhus, har han jobbet med prosjektet i en tverrfaglig arbeidsgruppe bestående av representanter fra både somatikk og psykisk helsevern.

Medisinsk simulering

Treningsprogrammet følger prinsipper fra medisinsk simulering, med prebrief, gjennomføring og debrief, som pedagogisk metode. Gjennom et par VR-briller utføres opplæringen som sjekklistetrening etter modell fra somatikken.

– Utgangspunktet var skjemaene vi har utviklet og som brukes i Sykehuset Innlandets somatiske divisjoner, Trygg kirurgi og Trygg anestesi, som nå har blitt videreutviklet og utvidet til å gjelde Trygg ECT. Dette danner basisen for hele VR-programmet, forteller Eivind Opsahl, avdelingssjef for akuttmedisin på sykehuset i Gjøvik og samarbeidspartner i prosjektet.

Han forteller at kandidaten i programmet kan utføre trening på gjennomgang av sjekklisten, som et kognitivt hjelpemiddel for å bidra til å fullføre oppgavene samt sikre kommunikasjon og samhandling i teamet før ECT-behandlingen starter.

– Ved hjelp av den virtuelle løsningen kan vi blant annet øve på å sjekke ut pasientinformasjon, maskintekniske forberedelser, elektrodeplassering, måle såkalt «baseline» og trene samhandling mellom anestesipersonale og ECT-operatører, fortsetter Opsahl.

Økt pasientsikkerhet

Målet er å forbedre kvalitet og pasientsikkerhet ved administrasjon av ECT gjennom å tilby kurs og opplæring for behandlere i spesialisthelsetjenesten som utfører behandlingen.

– Vi ønsker å introdusere og distribuere opplæringsprogrammet internt slik at det kan brukes av alle behandlere i målgruppa i Sykehuset Innlandet. På sikt håper vi at det kan tas i bruk av behandlere i spesialisthelsetjenesten også utenfor helseforetaket, ja, kanskje til og med utenfor landegrensene, sier prosjektleder Johnny Sandaker.

Programmet er også tilrettelagt for mulig framtidig videreutvikling i en fase to av prosjektet. Gjennom løsningsarkitekturen kan det muliggjøres et komplett ECT-treningssystem i VR som simulerer hele behandlingssekvensen.

– Jeg har stor tro på arbeidet og denne måten å jobbe på, og håper prosjektet kan videreføres til neste fase. Får vi til dette tror jeg helsepersonell blir bedre kvalifisert til å utføre behandlingen, i tillegg til at vi styrker både kvalitet og pasientsikkerhet, sier Sandaker.