HELSENORGE

Olav Røise til perspektivkonferansen

Professor Olav Røise som er spesialist i ortopedi og tidligere klinikkleder ved Oslo Universitetssykehus kommer til Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse 14. januar.

Røise er utdannet generell og ortopedisk kirurg og har arbeidet med traumatologi siden 1985 og som overlege fra 1991. Han har tidligere jobbet som ortoped ved sykehuset på Gjøvik og har hatt en rekke lederroller ved Oslo universitetssykehus, blant annet som klinikkleder for kirurgi og nevrofag. Han ble i 2016 tildelt Legeforeningens lederpris. Røise er professor ved Universitetet i Stavanger.

Setter e-helse på programmet

Til perspektivkonferansen kommer også Stein Olav Skrøvseth, som er leder i Nasjonalt senter for e-helseforskning. Han vil belyse teknologiens betydning i utviklingen av nye helsetjenester, blant annet ved at flere tjenester kan tilbys nærmere pasientens hjem.

Skrøvseth er utdannet sivilingeniør med doktorgrad i matematisk fysikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. I 2008 arbeidet han som postdoktor ved University of Sydney i Australia, før han ble ansatt som forsker ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin i Tromsø i 2009. Her arbeidet han i og ledet flere forskningsprosjekter innen statistikk, medisinsk bildebehandling, maskinlæring, mønstergjenkjenning og dataanalyse, og har publisert over 30 vitenskapelige artikler. I 2013-14 var han gjesteforsker ved IBM Thomas J. Watson forskningslaboratorium i New York. Han var med i opprettelsen av Nasjonalt senter for e-helseforskning, og har siden april 2016 vært senterleder ved senteret.

Samler politikerne i Innlandet

Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse samler stortingspolitikere, fylkesråd og -utvalg, ordførere og fylkespartier i Hedmark og Oppland. Den årlige konferansen skal gi innblikk i fremtidens pasientbehandling, sett gjennom ulike perspektiver fra fagfolk i og utenfor Sykehuset Innlandet.

Perspektivkonferansen 2017 vil også belyse aktuelle tema i forbindelse med den forestående høringsperioden om fremtidig sykehusstruktur i Innlandet.

 

Les mer her