Helsenorge

Ønsker å begrense besøk ved sykehusene

Av hensyn til pasienter og ansatte, ber Sykehuset Innlandet de som ferdes inn og ut av sykehusene om å være særskilt oppmerksom på koronasmitte. Målet er å hindre smitte inn i sykehuset.

– Hvis du har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset, eller hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene, skal du ikke oppholde deg på sykehuset, sier direktør medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen i Sykehuset Innlandet.

Oppfordringen går både til pasienter, besøkende og ansatte.

Av smittevernhensyn er det ønskelig å begrense antall besøk ved sykehusene. Publikum oppfordres til å ta hensyn til dette, selv om de ikke befinner seg i risikogruppen.

For pasienter som har timeavtale på sykehuset, er hovedregelen at timen gjennomføres som avtalt. Unntakene er som følger:

  • Pasienter som har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene skal ikke møte til oppsatt time.
  • Pasienter som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene skal ikke møte til oppsatt time.

Ved tvil, bør pasienter ta kontakt med rett avdeling via telefonnummeret som står i innkallingsbrevet. Pasienter som må utsette time, må gi beskjed om dette, men belastes ikke egenandel eller gebyr for ikke å møte.