Helsenorge

Ønsker blodgivere som har vært koronasyke

I forbindelse med at det gjennomføres en studie for å måle antistoff mot koronavirus, ønsker Blodbanken å komme i kontakt med blodgivere som har blitt friske etter covid-19-infeksjon.

Personer som har gjennomgått infeksjon med covid-19 kan danne antistoff mot koronavirus som gir beskyttelse (immunitet). Overføring av plasma med slike antistoffer kan hindre alvorlig forløp av sykdommen hos pasienter med infeksjon og kan også beskytte utsatte pasientgrupper eller personell som er utsatt for smitte. 

Blodbanken ønsker i første fase å undersøke om etablerte blodgivere som har gjennomgått covid-19-infeksjon har beskyttende antistoffer. Blodprøvene vil bli undersøkt med tanke på beskyttende effekt, og utvalgte givere vil bli bedt om å donere plasma til denne studien. Det kan være aktuelt å gi flere ganger.

Interesserte blodgivere kan gi sitt samtykke til dette ved å registrere seg på koronastudien.no.

 


Blodgivere kan melde seg til sin lokale blodbank dersom de faller inn under følgende kategorier:

  • er godkjent blodgiver og
  • har fått påvist infeksjon med covid-19 (er godkjent blodgiver og (påvist i PCR-prøve tatt fra nese/svelg) eller
  • har sterk mistanke om gjennomgått infeksjon (for eksempel etter nærkontakt med andre som har påvist virus)


Ta kontakt med lokal blodbank på telefon for å gjøre avtale om blodprøvetaking:


Det kan i en senere fase bli aktuelt å rekruttere personer med gjennomgått covid-19-infeksjon som ikke har donert blod før. Det vil bli gitt nærmere informasjon om dette.