HELSENORGE

Ønsker flere pasientmøter på skjerm

Covid-19 har forhindret mange ordinære konsultasjoner i 2020 og 2021. Flere fagmiljøer i Sykehuset Innlandet har omstilt aktiviteten til digitale pasientmøter. Utviklingen er i tråd med ønsket om å gjøre flere tjenester mer tilgjengelige for pasientene.

​Sykehuset Innlandet jobber med å utvikle digitale helsetjenester, slik at flere pasienter kan kommunisere med spesialisthelsetjenesten uten å måtte foreta unødvendige reiser til sykehus. Det er lange avstander i Innlandet. Digitale løsninger kan i mange tilfeller åpne for at helsetjenester kommer nærmere pasientene.

Bilde av direktør medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen

Direktør medisin og helsefag, Ellen Henriette Pettersen mener økt bruk av videokonsultasjoner bidrar til å bringe sykehustjenester nærmere pasientene.

– Bruk av telefon- og videokonsultasjoner er en del av denne utviklingen. Konsultasjoner på skjerm er ofte et godt alternativ til ordinære polikliniske konsultasjoner ved pasientmøter som ikke krever fysisk kontakt mellom behandler og pasient. Det kan være samtaleterapi, rådgiving og oppfølging av pasienter i etterkant av behandling, sier direktør medisin og helsefag i Sykehuset Innlandet Ellen Henriette Pettersen.

Mål om mer digital sykehusframtid

Et av målene i Sykehuset Innlandets virksomhetsplan for 2021 er å øke antall virtuelle konsultasjoner sammenlignet med 2020. Da etablerte telefon- og videokonsultasjoner seg som viktige digitale alternativer for ordinære pasientmøter hos flere fagmiljøer i sykehuset som følge av covid-19. Behovet for å utvikle og innføre nye arbeidsformer og økt bruk av digitalisering i pasientbehandlingen er også beskrevet i helseforetakets neste virksomhetsstrategi for 2022-2025.

Illustrasjonsfoto av datamaskin

Illustrasjon

Sykehuset Innlandet utførte i løpet av de to første månedene av fjoråret, før pandemien inntraff, 38 videokonsultasjoner og 4.987 telefonkonsultasjoner.

Til sammenligning ble det utført 1.687 videokonsultasjoner og 11.869 telefonkonsultasjoner i løpet av de to første månedene i 2021. Fram til mai i år er antall utførte videokonsultasjoner 3.289. Det betyr at det er utført 40 videokonsultasjoner i snitt per ukedag.

– Sykehuset Innlandet har nå flere avdelinger som tilbyr videokonsultasjoner i sin kommunikasjon med pasienter. Det er divisjon Psykisk helsevern og divisjon Habilitering/rehabilitering som har tilrettelagt for flest digitale konsultasjoner, forteller Pettersen.

Prosjekter innen digital samhandling

Sykehuset har flere prosjekter som skal legge til rette for mer digital samhandling med primærhelsetjenesten i kommunene i Innlandet. Nevrologisk avdeling ved sykehuset på Lillehammer og ortopedisk avdeling ved sykehuset i Elverum tilbyr videokonsultasjoner for enkelte pasientgrupper som møter opp i utvalgte kommuner.

Det pågår også et arbeid for tilrettelegging og oppstart av videokonsultasjoner direkte fra pasientjournalsystemet DIPS. Det er opprettet et ressursteam som skal bistå med tilrettelegging av videosamhandling, noe som vil gjøre det enklere for helsepersonell å gjennomføre digitale konsultasjoner og kan dermed bidra til å øke andelen digitale konsultasjoner.

– Vi ser at utvikling av digital samhandling i Sykehuset Innlandet krever forankring, endring av arbeidsprosesser og ressurser. Det er veldig positivt at fagmiljøer omstiller seg og klarer å gi et tilbud til flere pasienter ved hjelp av nye arbeidsformer. Jeg håper arbeidet som pågår vil bidra til at flere avdelinger kan ta i bruk løsningene i løpet av året, sier direktør medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen.


Les mer om fremtidens pasientbehandling:
Regional utviklingsplan 2035 - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)