HELSENORGE

Opphever grønn beredskap

Sykehuset på Gjøvik er tilbake i normal beredskap etter smitteutbruddet forrige uke. 

Sykehuset etablerte grønn beredskap tirsdag 19. oktober etter at en pasient og en ansatt testet positivt for covid-19. 

Det er gjennomført omfattende testing av øvrige ansatte og pasienter den siste uka. Ytterligere en ansatt og en utskrevet pasient testet positivt sist uke, men det har ikke vært registrert nye smittetilfeller etter det. 

Sykehuset på Gjøvik er tilbake i normal drift og åpent for både pasienter og besøkende, men besøkende til medisinsk sengepost 1E må gjøre avtale om dette med avdelingen i forkant. 

Vi ber generelt alle være ekstra oppmerksomme dersom de har luftveissymptomer. Selv om vaksinerte har god beskyttelse mot alvorlig sykdom, kan fullvaksinerte være bærere av viruset og smitte andre også med få eller ingen symptomer.