Helsenorge

Over 18 000 pasientmøter er utsatt

18 248 planlagte operasjoner, behandlinger og polikliniske avtaler er så langt utsatt ved Sykehuset Innlandet som følge av koronapandemien.

Sykehuset Innlandet har siden 13. mars utsatt planlagte operasjoner, for å være best mulig forberedt i møte med pasientpågangen knyttet til koronasituasjonen og for å frigi intensivplasser, personell og sengearealer. Unntakene er øyeblikkelig hjelp, kreftbehandling og andre tilfeller hvor utsatt behandling kan bety forverret helsetilstand eller dårligere prognoser for pasienten. En rekke konsultasjoner er gjennomført ved hjelp av telefon eller video, for å unngå at pasienten må møte opp fysisk.  

Mange pasienter har selv meldt avbud til time, blant annet på grunn av karantene. Inntrykket er også at flere er engstelige for å oppsøke helsehjelp på grunn av smittefare.

- Det er innført strenge smittereduserende tiltak på sykehusene for at det skal være trygt å være pasient hos oss. Det er viktig at alle som trenger det, oppsøker helsehjelp, sier direktør medisin og helsefag i Sykehuset Innlandet, Ellen Henriette Pettersen.

Antall pasientmøter som Sykehuset Innlandet har utsatt (12. mars-7. april):

 • Elverum-Hamar:   5 354 
 • Gjøvik-Lillehammer:  5 250
 • Habilitering/rehabilitering: 995
 • Psykisk helsevern:  4 055
 • Tynset:    488
 • Totalt:    16 142

Antall pasientmøter som er utsatt av pasienten, fordi pasienten er isolert, i karantene eller ikke vil på sykehuset (12. mars-7. april):

 • Elverum-Hamar:   889
 • Gjøvik-Lillehammer:  715
 • Habilitering/rehabilitering: 23
 • Psykisk helsevern:  438
 • Tynset:    41
 • Totalt:     2 106

Under regjeringens pressekonferanse 7. april, åpnet helseminister Bent Høie for at en-til-en-møter med pasient og behandler og noe elektiv behandling kan tas opp igjen ved sykehusene.  Sykehuset Innlandet vil nå vurdere hvordan dette kan gjennomføres på en trygg og god måte samtidig som beredskapen for å håndtere koronapandemien opprettholdes.