HELSENORGE

Pakkeforløp hjem for kreftpasienter

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft skal implementeres i alle sykehus og kommuner. Pakkeforløpet skal bidra til et bedre og mer sammenhengende forløp for kreftpasienter. 

​Pakkeforløp hjem for kreftpasienter er utviklet av Helsedirektoratet i samarbeid med fagmiljø og bruker- og pasientorganisasjoner. Det implementeres i løpet av 2022-2023.  

Tilbudet skal gjelde alle kreftpasienter, uavhengig av om de får kurativ eller palliativ behandling, og uavhengig av om de allerede er i et pakkeforløp. 

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft skal bidra til at:

  • ​Kreftpasienter opplever trygghet og forutsigbarhet i oppfølgingen de mottar, på tvers av forvaltningsnivåene
  • Kreftpasienter og deres pårørende opplever god brukermedvirkning og brukertilfredshet
  • Kreftpasienter og deres pårørende opplever god tilgjengelighet til tjenestene, og at tilbudet til kreftpasienter og deres pårørende er likeverdige, uavhengig av hvor i landet de bor

Mer informasjon om implementering av pakkeforløp i Sykehuset Innlandet kommer i lederlinjen og våre informasjonskanaler.