HELSENORGE

Regionale senfølgeklinikker etter covid-19 sykdom

På oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF har Sykehuset i Vestfold HF og Sunnaas sykehus HF opprettet regionale senfølgeklinikker etter covid-19. Klinikkenes oppdrag er utredning og diagnostisering av pasienter som har langvarige, komplekse og sammensatte symptomer etter covid-19 infeksjon.