Roser ansatte og ledere ved sykehuset

- Ansatte og ledere gjør en formidabel innsats for å bidra til at det skal være trygt å være pasient på Sykehuset Innlandet, enten du er syk av covid-19 eller har andre sykdommer eller skader

Det sa administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard, da hun informerte styret om koronasituasjonen under styremøtet 27. mars.

Tilbyr psykososial støtte

Sykehuset Innlandet har vært i gul beredskap siden 13. mars som følge av koronautbruddet. Store ressurser arbeider med å organisere sykehusdriften for å håndtere pågangen av pasienter som er smittet av koronaviruset.

Mye av den planlagte pasientbehandlingen utsettes, ansatte kurses i smittevern og intensivbehandling, tusenvis av koronatester er analysert, og poster for pasienter med symptomer på luftveisinfeksjoner er etablert. Mange ansatte har en annerledes hverdag fordi de jobber hjemmefra og har digitale møter med pasienter og kolleger.

- Dette er store omstillinger som berører svært mange ansatte og ledere i sykehusene og det krever en enorm innsats av alle for å få dette til, men de er endringsvillige og de får det til, sier Andersgaard.

- Vi vet at den situasjonen vi er i kan være en påkjenning for mange ansatte. Noen kjenner en uro av å forberede seg til noe de ikke helt vet hvordan blir, andre er redde for å bli smittet eller for å smitte andre eller for å bli utbrente. Derfor har vi opprettet en telefontjeneste som tilbyr psykososial støtte til ansatte som trenger det.

Ta kontakt med lege!

Sykehuset Innlandet har 27. mars 15 innlagte pasienter som er smittet av koronaviruset. Fem av disse får intensivbehandling. 24 ansatte er smittet og 295 ansatte er i karantene. Mye av aktiviteten i sykehusene dreier seg om å planlegge for en økning i antall pasienter med koronasmitte.

- Mange pasienter er blitt kontaktet av sykehuset med beskjed om at behandlingen må utsettes, men pasienter som vil kunne få en forverret prognose av at behandlingen utsettes, får fortsatt behandling. Det er også viktig å understreke at alle som trenger øyeblikkelig hjelp, enten de er syke av covid-19, har andre sykdommer eller skader seg, vil få behandling, sier Andersgaard.

- Både akuttmottakene, fastlegene og legevaktene opplever at færre pasienter enn før tar kontakt etter utbruddet av pandemien. Min beskjed til befolkningen er: Dere må å ta kontakt med lege hvis dere blir syke eller skadet! Vi gjør alt vi kan for å tilby god behandling til alle som trenger det.

Planlegger for stor pågang av pasienter

I følge den siste beregningen fra Folkehelseinstituttet, vil pandemien nå toppen i mai. Da vil mellom 1 700 og 4 500 pasienter ha behov for sengeplass på sykehus og mellom 600 og 1 200 vil ha behov for intensivbehandling.

I foretaksmøtet med Helse Sør-Øst RHF 26. mars fikk Sykehuset Innlandet og de andre helseforetakene i oppdrag å beskrive sine konkrete planer for å håndtere de ulike scenariene. Rapporten for hele regionen skal være ferdig i midten av april og oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.