HELSENORGE

Samarbeid om legevaktbil

Fra nyttår har Sykehuset Innlandet og Hedmarken legevakt samarbeidet om egen legevaktbil, og denne uka ble oppstarten offisielt markert. Bare i løpet av januar hadde bilen til sammen 216 oppdrag.

​Legevaktbilen styres fra legevakten og brukes både til sykebesøk og til øyeblikkelig hjelp-oppdrag etter forespørsel fra AMK i alle kommunene tilhørende Hedmarken legevakt. 

Snorklipping ved åpning av legebilen.

Divisjonsdirektør Prehospitale tjenester Geir Kristoffersen og styreleder ved Hedmarken legevakt, Sverre Rudjord sto for den offisielle åpningen av samarbeidet om legevaktbilen.

​Legebesøk​​ hjemme

Målet er økt samhandling og bedre samarbeid med brukerens behov i fokus. Dette innebærer flere pasienter slipper unødige transporter til legevakt eller sykehus ved å få vurdering og behandling av lege hjemme. 

Med legevaktbil kan legen, der det er vurdert nødvendig, rykke ut til der pasienten befinner seg. Det er sykepleier på legevakt som ut fra medisinske kriterier vurderer om det er hensiktsmessig å sende legen ut på sykebesøk med legevaktbilen eller om pasienten skal komme til legevakten. I fastlegens åpningstid skal som vanlig fastlegen kontaktes om du har behov for lege. 

Erfaringer fra samarbeid mellom Hedmarken legevakt og Brumunddal Røde Kors Hjelpekorps om legevaktbil viser at helt opp mot 7 av 10 pasienter legevaktbilen rykker ut kan bli værende igjen på stedet etter undersøkelse av legevaktlege. Dette understøttes av tall fra tilsvarende legevakter med legevaktbil, forteller Atle Rørbakk, daglig leder ved Hedmarken legevakt. 

– Vi er veldig fornøyde og stolte over å ha etablert et samarbeid med Sykehuset Innlandet om betjent legevakt bil mellom klokken 08:00 og 20:00 alle dager. Samhandlingen vil styrke samarbeidet, som igjen vil styrke vår akuttberedskap til befolkningen. Vi er også svært glade og takknemlige for at Røde Kors stiller kjøretøy til disposisjon, samt frivillig sjåfør etter klokka 20:00. De frivillige utgjør en helt avgjørende rolle i samfunnets beredskap, sier Rørbakk, og legger til at de i tiden framover vil samle erfaringer for å utvikle samarbeidet videre for en best mulig utnyttelse av den viktige ressursen som legevaktbilen er. 

Ansatte foran legevaktsbilen, gruppebilde.

Legevaktbilen bemannes av legevaktslege og en paramedic/sykepleier. Her representert ved f.v. legevaktsoverlege Bent Lindberg, sykepleierne Svanhild Rosnes Flakstad og Stian Krokengen og legevaktslege Harald Stenersen.

Felles a​nsvar

Samarbeidet om legevaktbilen er i tråd med nasjonale målsettinger om utvikling av tjenester som setter brukerens behov i sentrum. Kommunene og sykehuset har ifølge akuttmedisinforskriften et felles ansvar for den akuttmedisinske beredskapen. Et slikt samarbeid bidrar både til å avlaste den ordinære ambulanseberedskapen og ivareta legevaktens utrykningsplikt og krav til sykebesøk. 

– Det viktigste er likevel et bedre tilbud til pasientene. Mange pasienter som tidligere måtte hentes av ambulanse og kjøres til legevakt eller sykehus for undersøkelser av sin helsetilstand kan nå få kvalifisert medisinsk vurdering av lege på stedet, som raskere kan definere riktig behandlingsnivå, sier avdelingssjef for ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet, Ingvild Grønnerud. Hun mener samarbeidet er et foregangseksempel også for andre kommuner. ​