HELSENORGE

Se hvor langt henvisningen din er kommet

 kan pasienter se status på sin henvisning til Sykehuset Innlandet.
 –  
Dette er en ny tjeneste som innebærer at pasienter som har brukerprofil på helsenorge.no kan logge inn og se hvor langt henvisningen deres er kommet hos oss, sier prosjektleder Anne Hilde Aas.


Målet er å gjøre det enklere for pasienten å ha oversikt over prosessen fra henvisning er sendt, til sykehuset har vurdert den. Dato og tidspunkt for time vil fortsatt komme i brev.  

Tjenesten er for alle over 16 år og
forutsetter en brukerprofil på helsenorge.no der man har samtykket til full tilgang. 
 – Flere og flere pasienter ønsker å ha mer oversikt over sitt behandlingsforløp. Med den nye tjenesten kan de som har nødvendige tilganger på helsenorge.no blant annet se når henvisningen er mottatt, vurdert eller om de har fått time, sier Aas.

V
isning av henvisningsstatus er i dag i bruk i Helse Vest og Helse Nord RHF, der innbyggerne brukte tjenesten 1,25 millioner ganger i 2019.​


Tydeligere rettighetsinformasjon og klageskjema
Tjenesten gir også tydeligere informasjon om rettigheter knyttet til fasen henvisningen er i, som f. eks. mulighet til å benytte fritt behandlingsvalg. 
Det blir også lagt inn lenke til et skjema for rettighetsklage som sendes digitalt til sykehuset. 

 –  Det blir dermed enklere for pasienten å aktivt ivareta sine rettigheter, som for eksempel klage på avslag på henvisningen eller purre hvis vurderingsfristen overskrides, sier prosjektlederen​.

​Tjenesten Mine henvisninger er del av arbeidet med digitale pasienttjenester i Helse Sør-Øst.