HELSENORGE

SI er tildelt 13,3 millioner kroner til innovativt forskningsprosjekt

Norges Forskningsråd har gitt Sykehuset Innlandet 13,3 millioner kroner til et prosjekt som undersøker om bruk av virtuell virkelighet (VR) kan stimulere mennesker med psykiske lidelser og/eller rusmisbruk til deltakelse i samfunnet. 

- Dette er en gledelig nyhet og en viktig milepæl for oss i Sykehuset Innlandet, sier Ingeborg Hartz, forskningsdirektør i Sykehuset Innlandet.

Forskningsprosjektet heter «Virtual Reality as a facilitator for participation in society among persons with mental health and/or substance use disorders». Lars Lien ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) leder prosjektet. Postdoktor Marja Leonhardt ved KoRus-Øst har vært sentral i arbeidet med søknaden. I prosjektet inngår nasjonalt og internasjonalt samarbeid, og samarbeid med brukerorganisasjoner og kommuner. 

Norges Forskningsråd lyste ut over 1,1 milliarder kroner til samarbeidsprosjekter for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv. «Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for kunnskap og forskningskompetanse.»

Ved søknadsfristen i februar hadde forskningsrådet mottatt 385 søknader. I juni ble det klart at 76 av disse var innvilget. Forskningsprosjektene som har fått tildelt midler, skal starte innen desember 2021 og avsluttes senest november 2025.


​Kontakt:

Lars Lien
Telefonnummer: 970 40 683

Marja Leonhardt
Telefonnummer: 471 50 465


Les mer​ om tildelingen (forskningsradet.no)​