HELSENORGE

Smitte ved sykehuset på Lillehammer

En medisinsk sengepost ved sykehuset på Lillehammer innfører besøksrestriksjoner etter at to ansatte har testet positivt for covid-19. 

Sykehuset på Lillehammer er i grønn beredskap som følge av smitteutbruddet. Det er iverksatt forsterkede smittevernrutiner, men det er foreløpig ikke vurdert som nødvendig å stanse mottak av nye pasienter eller å stenge avdelingen. 

Det er tatt en rekke tester av øvrige ansatte og pasienter. Testsvarene vil avgjøre om det er behov for å gjøre ytterligere tiltak ut over innføring av besøksrestriksjoner og forsterkede smittevernrutiner.

Det er nå en høy andel vaksinerte. Vaksinen gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom, men gir ikke full beskyttelse mot smitte. Fullvaksinerte kan også smitte selv med få eller ingen symptomer, og det er derfor fare for at utbrudd kan oppstå, selv med gode smittevernrutiner.