HELSENORGE

Smittesituasjonen i sykehusene

Vi er inne i en periode med økende smitte i samfunnet, både knyttet til covid-19, RS-virus og andre luftveisinfeksjoner.

De siste ukene har det vært flere mindre smitteutbrudd i våre sykehus, der ansatte har fått påvist covid-19. Fravær som følge av dette og annen sykdom, kombinert med generelt høyt belegg i sykehusavdelingene våre, har medført en varierende grad av kapasitetsutfordringer. 

Alle våre sykehus er nå tilbake i normal beredskap med ordinær drift. Pasientbehandlingen går som normalt, både når det gjelder planlagte undersøkelser og behandlinger og akuttinnleggelser. 

Sykehuset Innlandet har gode rutiner for pasientflyt internt på de ulike sykehusene og på tvers av sykehusene i Innlandet, for best mulig utnyttelse av kapasitet. 

Sykehusene har også gode rutiner for oppfølging når det avdekkes smittetilfeller, både blant ansatte og pasienter. Ved behov innføres det forsterkede smitteverntiltak, isolering, utvidet testing og eventuell smitteoppsporing. 

Andelen fullvaksinerte mot covid-19 er nå høy, men selv om vaksinen gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom forhindrer den ikke at vaksinerte kan få viruset og smitte andre selv om de har få eller ingen symptomer. 

For å begrense risiko for smittespredning av ulike virus i sykehus, oppfordres alle til å være ekstra oppmerksomme dersom de har luftveissymptomer eller andre sykdomstegn. Besøkende til inneliggende pasienter må gjøre avtale med avdelingene om dette på forhånd. 

Når samfunnet nå har åpnet opp igjen etter lange perioder med restriksjoner, er det ventet at det i tiden framover vil oppstå smittetilfeller både blant ansatte og pasienter i sykehus. Dette følges opp lokalt i tråd med etablerte rutiner. Dersom det oppstår større smitteutbrudd, eller andre forhold som får konsekvenser for drift og pasientbehandling, vil det gis informasjon om dette.