HELSENORGE

Smittetilfelle ved sykehuset på Gjøvik

Det er påvist ett tilfelle av covid-19-smitte i en personellgruppe i en avdeling ved sykehuset på Gjøvik.

Det er kartlagt hvem vedkommende har vært i kontakt med og smittesporing er igangsatt.

En innlagt pasient er isolert som følge av smittetilfellet, og andre nærkontakter er varslet og satt i karantene.

Smittetilfellet medfører ingen endringer i driften ved sykehuset.

Det er strenge smittevernrutiner i alle sykehusets avdelinger, og det er svært liten risiko for smittespredning.

Det er fortsatt besøkskontroll i Sykehuset Innlandet som et forebyggende tiltak for å begrense smitte inn i sykehusene.