HELSENORGE

Smittetilfeller i divisjon Elverum - Hamar

Det er avdekket flere små smitteutbrudd ved sykehusene på Elverum og Hamar, der ansatte har testet postivt for covid-19. 

Det gjennomføres nå testing av ansatte og pasienter, og det er iverksatt ekstra smitteverntiltak i tråd med rutinene.

Det er foreløpig ordinær drift ved sykehusene, men besøkende til inneliggende pasienter må gjøre avtale med de aktuelle avdelingene på forhånd.