HELSENORGE

Smittetilfeller ved sykehuset på Gjøvik

En medisinsk sengepost ved sykehuset på Gjøvik er midlertidig stengt, etter at en ansatt og en pasient har fått påvist covid-19. 

Sykehuset på Gjøvik er i grønn beredskap som følge av smitteutbruddet, og det er innført besøksrestriksjoner.

Nye pasienter legges foreløpig inn på kirurgisk avdeling, og det vil være en løpende vurdering av behov for endring av pasientstrømmer mellom sykehusene i Innlandet.

Det er tatt en rekke prøver av øvrige ansatte og pasienter, og så langt er alle disse prøvene negative. Testing fortsetter i dag. Det er iverksatt ekstra smitteverntiltak i tråd med rutinene, og besøk må begrenseses inntil videre. 

Den aktuelle sengeposten er isolert og holdes stengt inntil situasjonen er avklart.

Det er nå en høy andel vaksinerte. Vaksinen gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom, men gir ikke full beskyttelse mot smitte. Fullvaksinerte kan også smitte selv med få eller ingen symptomer, og det er derfor fare for at utbrudd kan oppstå, selv med gode smittevernrutiner.