Smitteutbrudd ved sykehuset i Hamar

Sykehuset Innlandet har midlertidig stengt en kirurgisk sengepost ved sykehuset i Hamar etter at tre pasienter har testet positivt for covid-19. Pasientene hadde ikke symptomer på covid-19 ved innleggelse.


For å redusere risiko for smittespredning settes om lag 60 ansatte ved sykehuset i Hamar i karantene. Flere pasienter er utskrevet til hjemmekarantene og øvrige pasienter ved den aktuelle avdelingen er testet og isolert inntil testsvar foreligger. 

Alle pasienter som har hatt vært på avdelingen de siste ukene vil bli informert og satt i karantene etter gjeldende rutiner.
– Totalt dreier dette seg om i underkant av hundre pasienter. Det er liten risiko for at disse har vært direkte eksponert for smitte, men for sikkerhets skyld følger vi opp pasientene for å kartlegge mulig smittespredning, sier direktør medisin og helsefag i Sykehuset Innlandet Ellen Henriette Pettersen.

Det er gjort tiltak for å øke kapasiteten ved laboratoriet gjennom helga for å få analysert prøver fortløpende.

Som følge av smitteutbruddet ved kirurgisk sengepost på Hamar har Sykehuset Innlandet hevet beredskapsnivået fra grønn til gul beredskap, og det er iverksatt endringer i pasientflyten. Det innebærer at innleggelse for enkelte pasientgrupper omdirigeres til de øvrige sykehusene. Dette er i tråd med de planene Sykehuset Innlandet har utarbeidet for denne type hendelser.
– Vi har gjort gode forberedelser for å kunne håndtere situasjoner der det blir påvist smittetilfeller i sykehus. I disse planene ligger blant annet endringer i pasientflyt, slik at pasientene legges inn ved ett av de andre sykehusene, sier Pettersen.