HELSENORGE

Smitteutbrudd ved sykehuset på Lillehammer

Flere pasienter og ansatte ved medisinsk avdeling på Lillehammer har fått påvist covid-19.

Medisinske pasienter, med unntak av pasienter med hjerneslag, fra Nord-Gudbrandsdal blir omdirigert til sykehuset på Tynset. I en normalsituasjon ville de andre sykehusene rundt Mjøsa også blitt brukt som avlastning, men et generelt høyt sykefravær blant ansatte også andre steder gjør dette vanskelig. ​

Ved enkelte sengeposter i Sykehuset Innlandet har det vært opptil 30 prosent sykefravær de siste dagene.

Som følge av den generelle smittesituasjonen i samfunnet, har det den siste tiden vært flere enkelttilfeller av smitte også i sykehusene. 

Om lag 20 ansatte og i underkant av 10 pasienter har fått påvist smitte ved medisinsk avdeling på Lillehammer. Tilfellene er en kombinasjon av smitte utenfor og internt på avdelingen. 

Det er iverksatt ulike tiltak som følge av utbruddet. Blant annet stanses mye av den planlagte behandlingen for å kunne omdisponere personell.

Sykehuset Innlandet endret i dag beredskapsnivået fra grønt til gult. Dette som følge av en kombinasjon av smitteutbruddet på Lillehammer og høyt sykefravær blant ansatte.