HELSENORGE

Solveig Meyer Mikalsen disputerer

Avdelingsoverlege Solveig Meyer Mikalsen ved avdeling for Blodbank og medisinsk biokjemi i Sykehuset Innlandet, disputerer 8. juni for sin doktorgrad.

​Meyer Mikalsen har forsket på næringsstoffer og giftstoffer før og etter fedmekirurgi.

Bilde av Solveig Meyer Mikalsen

Solveig Meyer Mikalsen disputerer 8. juni.

Hvert år blir om lag 3.000 pasienter operert for overvekt i Norge. Fedmekirurgi medfører redusert inntak og opptak av næringsstoffer som kropper trenger. – Vi ville undersøke hvordan nivåene av viktige mineraler og tungmetaller endret seg etter operasjon og vekttap, forteller hun.

I studien framgår det at pasienter ett år etter fedmekirurgi hadde gjennomsnittlig lave nivåer av de viktigste mineralene magnesium, kobber, sink og selen, mens nivået av bly hadde steget med 73 prosent.

– Dette er funn som bør få konsekvenser for oppfølging av pasienter som er behandlet med fedmekirurgi, spesielt kvinner i fertil alder som har et ønske om å bli gravide, sier Meyer Mikalsen.

For gravide og ammende kvinner er det spesielt viktig å ha gode nivåer av viktige næringsstoffer og lave nivåer av toksiske stoffer i blodet.

Hun håper også at resultatene bidrar til at det blir gjort flere studier på dette området, og at retningslinjene for oppfølging etter fedmekirurgi revurderes.

Disputas Solveig Meyer Mikalsen